WN-Toolkit: un toolkit per a la creació de WordNets a partir de diccionaris bilingües

Antoni Oliver González

Resumo


En aquest article presentem un conjunt de programes que faciliten la creació de WordNets a partir de diccionaris bilingües mitjançant l'estratègia d'expansió. Els programes estan escrits en Python i són per tant multiplataforma. El seu ús, tot i que no disposen d'una interfície gràfica d'usuari, és molt senzill. Aquests programes s'han fet servir amb èxit en el projecte Know2 per a la creació de les versions 3.0 dels WordNets català i espanyol. Els programes estan publicats sota una llicència GNU-GPL i es poden descarregar lliurement de http://lpg.uoc.edu/~wn-toolkit.

Palavras-chave


WordNet, estratègia d'expansió

Texto Completo: PDF

Licença Creative Commons
Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 3.0 .

Indexed by Scopus Indexed by Linguistics & Language Behavior Abstracts DBLP Indexed by Directory of Open Access Journals Indexed by REDIB Indexed by Google Scholar