Verificación ortográfica de formas verbais e secuencias de pronomes enclíticos en lingua galega

  • Miguel Anxo Solla Portela Universidade de Vigo

Resumo

Descrición das melloras no comportamento do verificador ortográfico MySpell/Hunspell ante formas verbais en lingua galega, con arquivos de dicionario e de afixos que se elaboraron a partir da versión para o galego dispoñible baixo os termos da licenza GNU GPL, versión 2, aos que se lles modificou a estrutura para que, en cada persoa gramatical da flexión, admita un paradigma diferente de posibles secuencias des pronomes persoais enclíticos á forma verbal consonte a información que se extraeu do Vocabulario ortográfico da lingua galega sobre o réxime de construción sintáctica das formas verbais.
Publicado
2009-04-06
Como Citar
Solla Portela, M. A. (2009). Verificación ortográfica de formas verbais e secuencias de pronomes enclíticos en lingua galega. Linguamática, 1(1), 123-127. Obtido de https://linguamatica.com/index.php/linguamatica/article/view/13
Edição
Secção
Novas Perspectivas