(1)
Gómez Guinovart, X.; López Fernández, S. Anotación morfosintáctica Do Corpus Técnico Do Galego. Linguamática 2009, 1, 61-70.