Gamallo, Pablo, e Martín Pereira-Fariña. Explorando Métodos Non-Supervisados Para Calcular a Similitude Semántica Textual. Linguamática 10, no. 2 (Janeiro 24, 2019): 63-68. Acedido Junho 18, 2019. https://linguamatica.com/index.php/linguamatica/article/view/275.